Balder, om sitt användande av digitala informationsskärmar

2020-06-04T16:37:42+02:00

Rasmus Sahlberg, 27 år, har arbetat på Balder från det att sina ekonomistudier vid Handelshögskolan […]