Affärsområde

Allmänyttiga bostadsbolag

Piclers digitala infodisplayer stöttar allmännyttiga bolag att tillgodose hyresgästerna med rätt information vid rätt tidpunkt. Som allmännyttigt bolag skapar ni enkelt er layout och väljer vad som ska kommuniceras ut till hyresgästerna. Att som hyresgäst få rätt information och bli involverad av hyresvärden skapar trygghet och delaktighet. 
Använd digitala infodisplayer som den förlängda armen
i er informationsspridning.

Digital kommunikation för alla bostäder 

Styr hela bostadsbeståndet med ett knapptryck 

Som bostadsbolag är det viktigt att alla hyresgäster är informerade och känner sig delaktiga i sin omgivning. När hyresgästerna känner sig inkluderade mår fastigheten som bäst. Bra relation till hyresgästerna skapar välfungerande fastigheter. Men att nå ut med rätt information vid rätt tillfälle sväljer mycket resurser. Allt det slipper du med Picler. Med våra kommunikationslösningar når du hela fastighetsbeståndet med ett knapptryck, när du vill och var du vill. 

Kommunicera
på ditt sätt  

Implementera din egen interaktionsdesign för att skapa igenkänning för de som bor och besöker fastigheten.
Visa med färg, font och media vem som är avsändaren av budskapet. Picler erbjuder även mallar för er digitala infodisplay med färdiga layouter och lösningar som får betraktaren att reagera och involveras i informationsdisplayen.

PicFlow
jobbar åt dig

I vår mjukvara Picflow jobbar ni enkelt med de materialet ni vill publicera på displayen. Bilder, filmer, texter och andra flöden kan enkelt publiceras i realtid och schemaläggas, allt för att spridningen av information ska vara så smidig som möjligt.

Picflow är också en integrationsmjukvara där ni enkelt väljer vilken källa en yta automatiskt ska hämta information ifrån, exempelvis från fastighetssystem, trafikavgångar, energivisualisering, bokningssystem, boendeappar m.m.