Fastighetsbranschen är en långsiktig bransch som sällan behövt ta hänsyn till snabbt föränderliga trender. Det här har dock kommit att förändrats. Många fastighetsbolag har insett att de digitala förändringar som sker i andra branscher också kommer till att påverka fastighetsbranschen. Nu visar resultat av flertal intervjuer med teknikbolag att man under det senaste året har märkt av ett ökat intresse och efterfrågan kring digitalisering och PropTech från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Tjänster och digitala lösningar som företag investerar i är bland annat funktioner som en intern applikation för de boende. Där man enkelt kan nå ut med information, ha tjänster som tvättstugebokning med mera. Digitala informationstavlor i entréer, vilket blir en snabb kommunikationskanal till de boende, utan att behöva åka ut till fastigheten. Digitala showroom där bostäder visuellt visas upp, utan att behöva göra ett fysiskt besök.

Är det den senaste årets rådande pandemi som påskyndat utvecklingen? Troligtvis. Det har skett en snabb och omfattande digitalisering av samhället, en så kallad chockdigitalisering. Framför allt har den äldre generationen tagit ett kliv ut i internetvärlden vilket bidragit till en mer ökad positiv inställning till digitaliseringens möjligheter. Men fastighetsbranschen står fortsatt inför en utmaning. Med en bred målgrupp, med blandade åldrar, unga som äldre, med olika språkförståelse och tillgång till teknik i hemmet, gör arbetet med kommunikation svårt.

Allt fler BRF:er satsar digitalt 

Bostadsrättsföreningar, stora som små, allt fler väljer även dem att följa med i den digitala utvecklingen. Det här är något vi på Picler har märkt av under det senaste året. Varför? För att effektivisera och underlätta arbetet med kommunikation. I en bostadsrättsförening kan det vara svårt att engagera de boende och styrelsen att jobba med informationsspridningen. Därför har allt fler BRF:er vågat satsa digitalt och investera i digitala hjälpmedel, som digitala trapphustavlor, för att effektivisera arbetet.

Idag har 92 % av Sveriges befolkning en smarttelefon. Det i kombination med den digitala utvecklingen skapar möjligheter för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att föra en dialog med de boende på ett modernare sätt än tidigare. Detta har lett till att allt fler applikationer blir det främsta kommunikationsverktyget. Digital boendekommunikation ger fastighetsägaren möjlighet att kommunicera, integrera och få information om sina kunder.

I takt med att en ny generation kommer in på bostadsmarknaden kommer digital kommunikation krävas i en allt högre utsträckning. Fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningarna behöver steppa upp och följa med i den digitala utveckling och de krav som de boende har på tekniken idag. Picler har sett efterfrågan och har nu gjort det ännu enklare och tagit fram en specifik lösning för bostadsrättsföreningar där medlemmarna enkelt kan sprida information digitalt, precis som det ska vara!