Fastighets AB Balder

För Balder är de digitala trapphustavlorna en viktig kommunikationskanal.

I bostadshus med många boende är det viktigt att rätt information kommer ut i rätt tid. Det handlar om att kommunicera snabbt, enkelt och effektivt. Många av Balders hus är stora bostadshus där rätt paketerad information är nyckeln till förståelse och engagemang. De boende i fastigheterna har snabbt tagit till sig de digitala trapphustavlorna som informationsspridare för bland annat, driftstörningar och nyheter.
digital trapphusskärm robust
digital trapphustavla elegant

Diös fastigheter

Diös Fastigheter har sagt hej då till papperslappar – nu sprider de information med digitala infodisplayer!

Diös är ett fastighetsbolag med en tydlig strategi för stadsutveckling och mål om att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Helt i linje med deras vision tar de nu steget att både i boende-och kommersiella ytor investera i digitala infodisplayer. Det gör att de nu kan sprida information och budskap på ett lika effektivt som modernt vis. När en besökare, eller boende i någon av fastigheterna, möts av information och nyheter digitalt får de känslan av att Diös är ett fastighetsbolag som ligger i framkant och har fokus på det digitala.

MKB

MKB investerar i digitala infodisplayer och sänker där igenom förvaltningskostnaderna.

Att man från ett och samma inlogg kan styra information och budskap till alla trappuppgångar är i dag det självklara arbetssättet om man vill vara effektiv och sänka förvaltningskostnaderna. I dag koncentreras istället informationsspridning via digitala trapphustavlor, vilket har effektiviserat sättet som MKBs förvaltare och fastighetsskötare jobbar med sin informationsspridning. ”Tidigare åkte vi runt i områdena med analog informationsspridning via papperslappar, tack vare det digitala har vi i dag sänkt våra förvaltningskostnader och kan lägga viktig tid på hyresgästerna”. 

digital trapphustavla robust
robust trapphustavla

Willhem fastigheter

Willhem Fastigheter skapar en effektiv vardag för förvaltare med hjälp av rätt integrationer till de digitala infodisplayerna.

Kommunikationen mellan boende och fastighetsägare är en viktig del i boendeupplevelsen. Att känna sig delaktig i vad som händer i huset och att bli informerad om händelser som berör boendet är en självklarhet för många i dag. Där kan det digitala trapphuset fungera som en viktig kommunikationskanal. ”Möjligheten att få uppdaterad information snabbt är mycket positivt för våra hyresgäster. Med rätt integrationer till redan befintliga system ser vi till så vårt digitala trapphus blir en förlängd arm med information vi uppdaterar i vårt befintliga fastighetssystem”.   

Stena fastigheter

Att ersätta den analoga anslagstavlan och gå helt digitalt har varit effektivt för Stena.

För Stena Fastigheter har frågan aldrig varit om fastighetsbeståndet ska digitaliseras utan snarare, på vilket sätt detta ska ske. Det var viktigt att erhålla en mjukvara där användaren enkelt kunde bygga mallar och layouter som passade in i ”Stenaprofilen”. Utvecklingen går snabbt framåt men redan i dag kan Stena fastigheter se fördelar – inte bara för boendeupplevelsen och engagemanget från hyresgästerna, utan även när det gäller administration och förvaltning. Tack vare utformning och IP-klassning på casingen runt om displayen möjliggör detta att de digitala infodisplayerna kan placeras i alla deras olika miljöer.

elegant trapphustavla
Sigillet

Sigillet fastigheter

Att låta det digitala komma in i entréer och trapphus, samt bli en del av företagets profil, var viktigt för Sigillet Fastigheter.

Att fånga in företagsprofilen var en stor och viktig del i valet av trapphustavlor för Sigillet. Deras arbete fokuserar mycket i att skapa en familjeanda med känslan av att hitta hem. Mjukvaran var därmed en viktig detalj, att användaren enkelt kunde bygga mallar och layouter som passar in i Sigillet-profilen. ”Vi kunde, tillsammans med Picler, frambringa en layout som skapar igenkänning hos hyresgästerna”.