< Tillbaka till artiklar

Chalmersfastigheter utvecklar hållbara och inspirerande campus

Chalmersfastigheter förvaltar fastigheter och utvecklar mötesplatser att trivas i. De driver utveckling av hållbara attraktiva campus på Chalmers tillsammans med och för Chalmers tekniska högskola. Chalmers, och dess campus, vill bli världsledande med så lite avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som de maximerar välbefinnande och sociala värden.

Genom att skapa hållbara, inspirerande campus och mötesplatser i världsklass bidrar det till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål om att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet. En annan viktig del i arbetet är att stötta och synliggöra Chalmers vision ”För en hållbar framtid” och här spelar utformningen av campusmiljöerna en avgörande roll.

Fastighetsbolaget som bidrar till utveckling av det hållbara samhället

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i allt Chalmersfastigheter gör. De ska använda resurser effektivt, främja välmående och minska klimatpåverkan. Målet är inspirerande och hållbara kunskapsmiljöer som skapar bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan.

För Chalmersfastigheter är hållbarhetsarbetet fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl förvaltning, utveckling medarbetare och kundrelationer. Hållbarhetsarbetet utgår från tre perspektiv: genom ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som vägledning för hållbarhetsarbetet finns Chalmersfastigheters hållbarhetspolicy, där alla beslut som tas grundas och balanseras med hänsyn tagen till hållbarhet, medverkandet i Chalmers forskning och utbildning kring hållbar utveckling.

Vi på Picler är mycket stolta över att få in fastighetsbolag som fokuserar på utveckling av det hållbara samhället. Picler fokuserar mycket på miljösmarta alternativ, och därmed våra digitala trapphustavlor, som gör att arbetet blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart genom digital och effektiv kommunikation.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *