< Tillbaka till artiklar

Få ut mer av en trapphustavla!

När du stiger in i en fastighet där det finns flera våningar så bör det finnas en trapphustavla någonstans i entrén. Denna tavla är till för de som bor eller jobbar i fastigheten såväl som för besökare. Idag blir alltfler medvetna om möjligheten till digital anslagstavla i trapphus. Den fungerar på ett smidigt sätt och bidrar med komfort och trygghet.

 

Vi förväntar oss en trapphustavla!

Om det inte finns någon information eller anslagstavla i trapphus så tycker de flesta att det är konstigt. Vi vill se vem som bor på vilken våning och kanske också få viss vägledning då det finns flera hissar och moduler att nå via samma ingång.

Våningsregister talar om var företag eller personer bor och dessa gör det mycket lättare för besökare såväl som leveranser att hitta rätt. Men den namntavla som trapphus tidigare hade som standard har blivit förlegad. Detta eftersom det går att göra så mycket mer när en digital skärmlösning installeras.

Tänk också på att det här kan minimera onödigt användande av hissar. Om en besökare vet precis vilken våning han ska till och med vilken hiss så är det mycket bra. Det spar tid och bidrar till bättre hissekonomi!

 

 

Möjligheter med en digital anslagstavla i trapphus

En skärm med information som våningsregister för trapphus och namn på företag och boende är enkel att förstå. Nuförtiden är vi vana vid att ta till oss information på detta vis. Det gör lösningen med en digital trapphustavla så lyckad. Alla tycker om den tack vare den tydlighet av information som den kan bjuda på.

Viktiga fördelar med digital trapphustavla:

Inga fler lappar i entrén!

Lappar med meddelanden, svar på tal eller bara roliga anekdoter har sin plats. Men den platsen är inte längre i trapphuset! Det blir lätt stökigt när lappar tejpas upp för att sedan tejpas över av nya lappar. Vinden som strömmar in genom en öppen port kan ju leda till att en viktig lapp snabbt försvinner.

Med en digital anslagstavla i trapphus så blir vi av med detta stök. Om någon vill lägga in ett meddelande på skärmen så får de kontakta den som sköter skärmens innehåll. Meddelanden och information kan presenteras på ett sätt som är enkelt att ta till sig.

Information som inte längre är aktuell tas bort så att den inte stör och förvirrar. Arga tvättstugelappar kan också rymmas i en trapphustavla med elektronisk drift. Fast här kommer ju innehållet att ses över och hur argt som helst kan det inte bli. Det blir mer tal om viktig information för hyresgäster och besökare som inte riktigt har förstått hur saker och ting fungerar.

Med en skärmlösning så kan all information som behövs i ett trapphus få plats. Överst kanske våningsregister syns och sedan finns det flera ytor på skärmen med mer information. Det kan röra styrelsemöte, påminnelser om avgifter och mer.

Det blir mindre administration vid flyttar

Både bostadshus och företagsfastigheter har en hel del huvudbry med att uppdatera våningsregister för trapphus när flyttar sker. I vissa hus så kan det ju vara stor omsättning och företag och boende flyttar in och ut med jämna mellanrum.

Då är det verkligen smart att ha en namntavla för trapphus som är enkel att uppdatera med mjukvara. Namn ändras på ett ögonblick och det är också enkelt att rätta till om något felstavas eller på annat sätt inte stämmer.

Då systemet kan styras från en dator eller mobil enhet så behöver ingen komma till trapphuset för att införa förändringen. Informationen skickas via moln, 4G och wifi för att uppdateras på några få ögonblick.

När en trapphustavla är elektronisk spar det tid

Det spar tid då man inte måste montera ner och sätta upp nya skyltar. Det krävs inga resor då allting kan ordnas via nätet. Dessutom så kan det vara väldigt positivt för de som rör sig i trapphuset att slippa ringa runt och jaga information.

När allt som folk behöver veta finns samlat på skärmen så spar det tid. 

Detta på flera vis:

  • Kontaktuppgifter finns tydligt på skärmen

  • Vanliga frågor kan ha färdiga svar på anslagstavlan

  • Det går snabbare att hitta rätt våning och dörr med digital trapphustavla

  • Ändringar sker omedelbart

  • Svar på frågor kan ges på ett interaktivt sätt direkt på skärmen

 

Enkla uppdateringar är väldigt bra

Att enkelt kunna uppdatera en trapphustavla är guld värt. Det är inte alls ovanligt att de som sköter fastigheter har väldigt mycket att stå i. Det där med att ändra ett namn eller rätta till våningsplan är inte nödvändigtvis högsta prioritet.

Men när en sådan ändring görs direkt i en mobil enhet så kan ändringen göras i samma stund som den påpekas. Rent praktiskt kan en hyresgäst ringa upp eller mejla den som har ansvar för skärmen i trapphuset och genast få till förändringen.

Att inte behöva åka omkring till alla fastigheter som ingår i ett fastighetsbolag ansvarsområde är väldigt positivt. När det bara är informationen som ska uppdateras så kan detta enkelt skötas via en dator på kontoret.

Mer information och interaktivitet

Vi trivs bättre när vi känner att vi vet hur saker och ting fungerar och vad som är på gång. Både bostadshus och kontorsfastigheter mår bra av att information finns tillgänglig. Istället för att försöka hitta rätt person för information om stambyte så kan denna publiceras på skärmen.

Med touchskärm går det ju att skapa flera lager av information. Tydliga knappar visar var den som behöver mer information ska klicka för att få veta. Skärmen i entrén blir alltså en form av informationscenter som skapar trygghet.

Interaktivitet är möjligt och kanske också att rekommendera när det ska vara god kommunikation. Det kan också vara möjligt att använda skärmen som har våningsregister för trapphus för att ringa på.

På detta vis så kan den som kommer på besök ta direkt kontakt med personen de ska besöka. Finns det en reception så spar detta en massa arbete för receptionisten. När det krävs särskilda tillfälliga nycklar för besökare kan dessa också aktiveras via samma system som styr innehållet på den digitala trapphustavlan.

Det behövs inte nya skyltar

Att inte behöva byta ut skyltar stup i kvarten är förstås väldigt bra. Systemet med digital trapphustavla drar ner på detta behov. Dessutom kan man hålla en enhetlig stil. Då man använder samma digitala skylt så behåller man också formen för rummet.

Många gånger är det ju så att design på nya vanliga skyltar kan skilja sig en aning från tidigare design. Det kan vara formen som är lite annorlunda eller en ny färgnyans. Detta ger ett brokigt intryck som inte passar i affärsmiljöer och heller inte kan rekommenderas för bostadshus.

Med digital namntavla i trapphus så slipper ni den här typen av lappning och lagning. Allting ser professionellt ut och det blir förstås ekonomiskt att slippa köpa och trycka nya skyltar varje gång något ska ändras.

 

Möjlighet till integration av flera olika system

Med modern teknik är det möjligt att använda samma digitala skylt för många olika system. Fastighetsskötaren kan hålla full koll på vad som händer på flera adresser med hjälp av den digitala tekniken.

Dessutom går det ju som nämnt att integrera nyckelsystem med skärmen som möter besökare i ingången till ett trapphus. För de som bor eller jobbar i fastigheten kan viktig information fås direkt via denna skylt.

I ett bostadshus är det ju en fördel att få information om saker som tider i tvättstugan på ett smidigt sätt. Du behöver inte gå till tvättstugan som kanske inte ens finns i samma byggnad för att se lediga tider då detta kan skötas direkt från den digitala skylten i trapphuset.

Personliga meddelanden är trevliga

Det går att skräddarsy en hel del med en trapphustavla som fungerar digitalt. När en ny hyresgäst ska flytta in kan de till exempel själva få designa sin namnskylt för namntavlan i trapphuset. Dessutom kan det ju dyka upp ett litet meddelande om att det nu finns en ny person eller familj i byggnaden.

För företag kan det vara väldigt trevligt att kunna välkomna kunder eller samarbetspartners med hjälp av anslagstavla i trapphus. När personen kommer för att handla eller vara med i ett möte så är det ju inte bara en stor hjälp att se vilken våning han ska ta sig till.

Att dessutom få ett personligt meddelande som hälsar välkommen känns fint. Det är professionellt och bidrar till tryggheten som upplevs i ingång och trapphus. Att skapa en säker känsla är viktigt och det är en av de bästa fördelarna med en trapphustavla med elektronisk drift och skötsel.

 

 

 

Olika storlekar på skärmar och snygg inkapsling

Omkring skärmen som är den moderna trapphustavlan så finns det en inkapsling. Om skärmen inte ska ha touchmöjlighet så går det ju att låsa in den bakom glas. Detta kan vara att föredra för vissa miljöer där många rör sig och det finns behov av ett extra skydd för den digitala informationstavlan.

Men även då det ska gå att klicka på skärmen och skriva in information så bör den kantas av estetisk hårdvara som passar väl in i sammanhanget. Själva ramen kan påminna lite om ett skåp och den kan ha en färg som anpassas till resten av inredningen i entrén.

Storleken på en digital trapphustavla kan varieras. Hur stor skärmen ska vara kommer att styras av flera saker:

  1. Ska man se informationen på skärmen från långt håll? I en stor lobby kan detta vara viktigt.

  2. Ska det finnas både våningsregister och mer information som till exempel nyheter och information om väder?

  3. Ska det finns plats för sökning och möjlighet att klicka vidare in i systemet för mer information.

 

Säkerhet för information som finns på anslagstavlan

Det kan inte bli säkrare för den som ska ha ansvaret för informationen än vad det blir med den digitala lösningen. Med lappsystem så kan ju i stort sett vem som helst publicera vad som helst. Med en ordnad digital informationstavla så är det bara den som har tillträde med mjukvara som kan göra ändringar.

Detta förhindrar att ni får felaktig och olämplig information på skärmen. Ni kan ha flera personer med tillgång till anslagstavlan men andra kommer inte åt insidan av systemet. Det ger säkerhet vad gäller själva informationen.

En professionell känsla får betydelse för trapphusmiljön

Sist men inte minst är det förstås också så att moderna trapphustavlor som är digitala ger ett väldigt professionellt intryck. Detta får kanske störst betydelse i ett hus med kontor och företag. Men även bostadshus känns attraktivare med den här typen av trapphustavlor.

Det är inte så dumt att fundera lite på det intryck den som kommer in i en byggnad får. Om trapphuset känns väl genomtänkt och har moderna informationstavlor så skapar det en alldeles särskild känsla. Den kan få vidare betydelse för hur ett kundbesök utvecklar sig.

Det är med andra ord viktigt att se på möjligheten till en namntavla och våningsregister för trapphus av flera skäl. Livet i trapphuset blir enklare och tryggare och så går det ju att lägga till flera funktioner som gynnar hela byggnaden och alla som vistas i den.


Vill du veta mer om vår lösning för digitala trapphustavlor?
Se nedan länkar:

Privata bostadsbolag

Allmännyttiga bostadsbolag

Bostadsrättsföreningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *