Inspirerande förvandling av Diös Fastigheter 

10

Städer i nätverket.

112

Displayer installerade. 

Ökad effektivitet

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag med en intressant mix av kommersiella fastigheter, bostäder och fastigheter inom den offentliga sektorn. Genom att driva på utvecklingen av fastigheter jobbar Diös mot sitt mål, att skapa attraktiva platser som positivt påverkar kringliggande verksamheter. En plats där människor mår bra och utvecklas med stort fokus på långsiktig hållbarhet.   

Diös Fastigheter engagerade Picler för att utveckla den digitala upplevelsen och förse alla hyresgäster med aktuell information och inspiration när de rör sig i bolagets fastigheter. Syftet var att ökad effektivitet, förbättrade relationer och långsiktig hållbarhet. Det tidigare arbetssättet med manuell information övergavs för ett digitalt nätverk av displayer styrda med Piclers mjukvara. 

De digitala displayerna är utvecklade för att passa in i arkitekturen och fungera i den miljö de placeras i. Där förhöjer de fastighetsmiljön och kommunicerar effektivt med hyresgästerna.

Lösning

I nära samarbete med Diös Fastigheter arbetade Picler med att skräddarsy den digitala kommunikationsupplevelsen för att planera, skräddarsy och distribuera innehåll till fastigheterna.  Grunden för lösningen utgår från det funktionella och emotionella behovet av att hyresgäster ska känna sig informerade och känna delaktighet med sin omgivning. Piclers arbete inkluderar hårdvara, mjukvara, servicestöd, mallar och interaktionsdesign.