Installationsguide mjukvara LG skärmar - Picler informationsdisplay

Installera Mjukvara
Picler - Digitala infotavlor

1.Ladda ner den senaste firmwaren för den LG-modell som ska installeras på nedan länk (kolla på kartong vilken modell)

SM5J:
Ladda ner här

UH5J:

Ladda ner här

SM5KE:
Ladda ner här

UH5F – 43″ 49″ 55″ 65″

Ladda ner här

UH5F – 75″ 86″ 98″

Ladda ner här

UH5N

Ladda ner här

XE4F

Ladda ner här

XS4J

Ladda ner här

22SM3G

Ladda ner här

2. Uppdatera Firmware:

  • Ladda ner rätt epk-fil ovan.
  • Kopiera eller flytta över filen till en mapp som du döper till “LG_MONITOR” på ett tomt USB (FAT32 formatering)
  • Stoppa in USB-stickan med filen i skärmen, En uppdatering ska automatiskt starta.
  • Om den inte startar kan du gå in i inställningarna och klicka på general. Klicka sedan på “knapp 7” sju gånger.
  • Efter uppdateringen har installerats kommer skärmen starta om.

 

3. Installera enheten med nedan inställningar via remotekontroll:

1.     Starta skärmen

2.     Välj Quick start

3.     Ställ in följande alternativ: Språk = Svenska, rotation = ställ in om den ska vara i landskap eller porträttsläge. (External input rotation = off) 

4.     Hoppa över tid och datum & input (ställs in senare)

5.     No IR Power / Autoavstängning = av/off (det kan komma upp ett meddelande, välj då “OK”)

6.     Gå till inställningar

7.     Gå till allmänt och välj nätverk ->Tryck på Trådbunden (ethernet).

8.     Fyll i informationen från nätverksleverantör.
IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS

9.     Vid automatiskt IP: kontrollera att skärmen är ansluten till internet

10.  Gå till allmänt->tid och datum->ställ in tiden automatisk via tidzon = Europa, Sverige
Gå till allmänt->Power-> DPM = Av + Ström på-status = PWR (det kan komma upp ett meddelande, välj då “OK”)

11.  Gå till Allmänt -> Systeminformation -> välj ”signage-Bildskärm namn” och skriv in bolagsnamn + gatuadressen som skärmen installeras på. Te.x bostadsbolag.storgatan 1 -> tryck sedan ”enter”

12.  Gå till EZ-inställning à välj ”LG ConnectedCare” -> tryck på ”installera” och ange kontonummer 170543 med fjärrkontrollen -> ”bekräfta” Piclers kontonummer.(kräver aktivt nätverk)

13.  Gå ur menyn ”LG Connected care” Gå till EZ-inställning ->SI-serverinställning->SI-serverinställning

14.  Ställ in följande inställningar:
Helt Kvalificerat domännamn = 
Skriv in följande adress beroende på om det ska vara Picflow eller Playipp:
Picflow: https://app.picler.se/webOS.ipk
Playipphttps://lg.playipp.com/app.ipk

15.  Programstartläge = lokal
apptyp = ipk
Klicka på Lokal appuppdatering = Fjärr
Bekräfta appuppdateringen

16.  Klicka på OK när uppdatering är klar. (kräver aktivt nätverk och korrekt inställt klocka)

17.  Stäng av och sätt på displayen med röda knappen på fjärrkontrollen.

18.  Nu installeras mjukvaran -> Skärmen startas om -> skriv in installationskoden du fått i uppdraget.

19.  Ta en bild på installationen och skicka till installation@picler.se

20.  Lämna fjärrkontroll till kontaktperson (1 fjärrkontroll per projekt)

 

 

———————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

Installationsguide för extern mediaspelare

 

Nätverkskabel

1. Koppla in mediaspelaren i skärmen enligt följande ordning:
a. Anslut internetkabeln
b. Anslut HDMI-kabeln
c. Anslut strömkabeln

2. När allt är inkopplat, välj rätt input/source på skärmen, exempelvis ”HDMI 1”.

3. Om bilden behöver roteras, vänligen kontakta vår support på nummer: 031-388 06 00

WiFi

1. Koppla tangentbord och mus till mediaspelaren med hjälp av USB-porten.

2. Anslut mediaspelaren till skärmens HDMI-port och anslut strömkabeln.

3. Välj rätt input/source på skärmen, exempelvis ”HDMI 1”.

4. För att komma åt menyn, tryck på Windowsknappen på tangentbordet. Detta kommer att visa en meny längst ner på skärmen.

5. Välj den runda ikonen i mitten för att komma till menyn.

6. I menyn, välj ”Inställningar”, sedan ”Nätverk” och klicka sedan i rutan för Wifi.

7. En lista med tillgängliga nätverk visas. Välj ert nätverk och ange lösenordet.

8. När anslutningen är upprättad, tryck på Windowsknappen och klicka sedan på fyrkanten längst ner på menyn för att stänga appen ”Picflow”.

9. Återgå till menyläget och starta om appen. När du ser layouten dyka upp, kan du koppla ur tangentbordet och musen.

10. Om bilden behöver roteras, vänligen kontakta vår support på nummer: 031-388 06 00 

Felsökning Nätverk:

Steg 1: Kontrollera Grundläggande Anslutningar

       Strömkälla: Kontrollera att skärmen är ansluten till en fungerande strömkälla och att strömknappen är påslagen.

       Nätverkskabel (för trådbunden anslutning): Kontrollera att nätverkskabeln är korrekt ansluten både till skärmen och till nätverksporten.

       WiFi-anslutning (för trådlös anslutning): Kontrollera att WiFi är aktiverat på skärmen och att den är ansluten till rätt nätverk.

Steg 2: Kontrollera Nätverksinställningar på Skärmen

       Gå till Nätverksinställningar: På fjärrkontrollen, tryck på “Settings” (Inställningar) och välj “Network” (Nätverk).

För Trådbunden Anslutning: Se till att “Wired Network” (Trådbundet nätverk) är markerat. Kontrollera IP-adress, Subnet Mask, Gateway, och DNS. Om IP-adressen börjar med 169.xxx.xxx.xxx betyder det att skärmen inte får en giltig IP-adress från nätverket.

För Trådlös Anslutning: Se till att “WiFi Network” (WiFi-nätverk) är markerat.

Kontrollera att rätt nätverk är valt och att skärmen är ansluten. Kontrollera IP-adress, Subnet Mask, Gateway, och DNS.

Steg 3: Kontrollera Nätverksstatus

       Ping-test:

       I nätverksinställningarna kan du utföra ett ping-test mot en känd webbadress (t.ex. www.google.com) för att verifiera att skärmen har internetåtkomst.

Steg 4: Felsöka och Åtgärda Vanliga Problem

       Ingen IP-adress:

Försök att starta om routern eller nätverksswitchen.

Anslut skärmen direkt till routern med en kortare kabel för att utesluta kabelproblem.

       Felaktiga Nätverksinställningar:

Kontrollera att skärmens nätverksinställningar matchar nätverkets konfiguration (t.ex. IP-adressomfång, Gateway).

       DNS-problem:

Ändra DNS-inställningar till en offentlig DNS-server som Google DNS (8.8.8.8) eller Cloudflare DNS (1.1.1.1).

Steg 5: Återställ Nätverksinställningar

       Återställ Nätverksinställningar:

Gå till nätverksinställningarna och välj “Reset Network Settings” (Återställ nätverksinställningar) för att återställa till fabriksinställningar.

       Återanslut till Nätverket:

Efter återställning, försök att återansluta till nätverket genom att ange rätt nätverksuppgifter.