Picler AB använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Picler ABs digitala tjänster används, föra statistik och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.

Du kan välja om du vill acceptera cookies eller inte. Genom att ställa in webbläsaren kan du undvika att ta emot cookies. Under ”Hjälp” i din webbläsares verktygsfält, finner du information om hur du tar bort användandet av cookies. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare som används. Om du blockerar cookies, kan det innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig.

Picler AB förbehåller sig rätten att ändra denna cookie policy och vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar policyn.