< Tillbaka till artiklar

Mårten Jonsson: ”Man måste våga utmana det traditionella”

En dag på jobbet för dig, hur ser den ut?

– I dagsläget är den som för många andra just nu med mycket jobb hemifrån. Dagarna består ofta av att presentera Picler för nya personer samt hjälpa befintliga kunder med deras önskemål.

Hur ser den typiska kunden ut för Picler enligt dig?

– Vi på Picler är alltid uppdaterade på det senaste inom digital signage, både för trapphus och entréer, med även kontor. Den typiska kunden för oss är fastighetsbolag som vågar utmana det traditionella sättet att sprida budskap på. Till de boende i en fastighet, sina medarbetare eller kunder. Detta kommer att bli den nya standarden. Fastighetsbolag och andra aktörer kommer få det svårt att nå ut, om informationsspridningen förblir analog.

Hur tycker du att ett modernt fastighetsbolag ska arbeta ut enligt dig?

– Jag tycker att fokuset bör ligga på att se över möjligheterna till att effektivisera arbetet så gott det går. Ju mer man digitaliserar desto mer tid kan man lägga på att ta hand om fastigheten och sina kunder.

Vad möter du för invändningar från fastighetsbolagen?

– En sak som jag ofta stöter på är att det inte finns el och nätverk framdragit till entréerna i de lite äldre befintliga husen. Så mitt tips till alla fastighetsbolag är att vid varje renovering eller nybyggnation dra fram el och nätverk, även om ni i nuläget inte har tankarna på digitala trapphustavlor, så kommer det att behövas i framtiden. Och då finns allt klart!

Avslutningsvis, din motivering till varför varje fastighetsbolag borde ha digitala trapphustavlor.

– Här återkommer jag till effektiviseringen. Det tar en bra stund att skriva en lapp i datorn, skriva ut, åka till fastigheten och sedan sätta upp denna lapp. Speciellt om det är ett större antal trappuppgångar. På mindre än 5 minuter kan du få ut denna information till hundratals, och även tusentals skärmar om ni nu har det! Det kallar jag effektivt och lönsamt!

Vill du kontakta Mårten för ytterligare funderingar kring trapphustavlorna når du honom på: marten.jonsson@picler.se
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *