Affärsområde

Privata bostadsbolag

Våra produkter är framtagna för att hyresvärdar enklare ska kunna kommunicera med sina hyresgäster. Att nå fram med information effektivt, i rätt tid och på ett profilerat sätt skapar en god kommunikation med hyresgästen som värnar om relationen. Använd digitala infodisplayer som den förlängda armen i er informationsspridning.

Digital kommunikation för alla bostäder 

Styr hela bostadsbeståndet med ett knapptryck 

Som bostadsbolag är det viktigt att alla hyresgäster är informerade och känner sig delaktiga i sin omgivning. När hyresgästerna känner sig inkluderade mår fastigheten som bäst. Bra relation till hyresgästerna skapar välfungerande fastigheter. Men att nå ut med rätt information vid rätt tillfälle sväljer mycket resurser. Allt det slipper du med Picler. Med våra kommunikationslösningar når du hela fastighetsbeståndet med ett knapptryck, när du vill och var du vill. 

Kommunicera
på ditt sätt  

Implementera din egen interaktionsdesign för att skapa igenkänning för de som bor och besöker fastigheten.
Visa med färg, font och media vem som är avsändaren
av budskapet. Picler erbjuder även mallar för er digitala infodisplay med färdiga layouter och lösningar som
får betraktaren att reagera och involveras i den 
digitala infodisplayen.

PicFlow
jobbar åt dig

I vår mjukvara Picflow jobbar ni enkelt med de materialet ni vill publicera på displayen. Bilder, filmer, texter och andra flöden kan enkelt publiceras i realtid och schemaläggas, allt för att spridningen av information ska vara så smidig som möjligt.

Picflow är också en integrationsmjukvara där ni enkelt väljer vilken källa en yta automatiskt ska hämta information ifrån, exempelvis från fastighetssystem, trafikavgångar, energivisualisering, bokningssystem, boendeappar m.m.