< Tillbaka till artiklar

Skeppsviken ser framtiden som deras främsta inspirationskälla

Skeppsviken är en modern och framåttänkande koncern inom bygg och fastighetsutveckling. Deras ambition är att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling. I koncernen ingår två byggbolag som verkar på två olika geografiska marknader. Skeppsviken Bygg i Skövde AB är sedan länge en väletablerad byggaktör i Skaraborgsområdet och nu även uppstickaren på Göteborgsmarknaden Skeppsviken Bygg i Göteborg AB. I koncernen ingår också Skeppsviken Fastighets AB, där fokus på fastighetsutveckling ligger.

Skeppsviken är ett familjedrivet företag som startades i Skövde redan år 1992 av Lars-Eric Larsson. I början av 2000-talet överlät han ägandet till sönerna Eric och Martin, som idag driver och äger Skeppsviken tillsammans med flera erfarna och meriterade medarbetare i ledande roller.

Vi möter upp bröderna Malte (t. v. i bild) & Max Larsson (t. h. i bild), som båda jobbar på Skeppsviken Fastighets AB i Göteborg. Malte som fastighetsförvaltare och Max som projektledare med fokus på fastighetsutveckling.

Hur ser arbetet ut kring kommunikation hos er idag?
– I vår fastighetsutveckling sker nästan all vår kommunikation ut mot kund och intressenter uteslutande digitalt. När det kommer till mer formell kommunikation är vi ibland låsta till gammal praxis att viss kommunikation måste ske per brev eller e-post, medan mer informell kommunikation kan ske på det sätt vi själva väljer. Detta för att säkerställa att rätt information når rätt intressent, säger Max Larsson.

– Vi ser ett stort behov av att digitalisera större delar av informationsflödet, men ser främst praxis som en bromskloss i nuläget. Allmän information om rutiner i hyreshus kan dock med fördel hanteras digitalt. Här ser jag egentligen bara generationsfrågan som det enda farthindret på vägen, fyller Malte Larsson på med.

Hur arbetar ni för att följa med i den digitala utveckling som sker i branschen?

– Vi följer givetvis den digitala utvecklingen med utgångspunkt att hela tiden utveckla vår affär. Skeppsvikens organisation för projektutveckling och förvaltning är ganska tight. Vi är beroende av digitala verktyg för att kunna arbeta på en så pass bred front som vi gör idag. Ett arbete som sker genom att sondera aktivt efter nya digitala verktyg, ta till oss av så mycket kunskap vi kan genom seminarier och möten med intressanta leverantörer, berättar Max.

– Vi är en relativt liten spelare, så vi kan inte hoppa ner i varje båt som erbjuds. Men när vi hittar verktyg, produkter eller tjänster som verkligen kan effektivisera vårt eget arbete, ge ett mervärde för vår kund och på så vis utveckla vår affär så kör vi. Vi är ingenting utan våra kunder, så att skapa en förnuftig kundnytta är oerhört viktigt. Av naturen är vi väl vinstdrivna, lata och lite nördiga också, det driver förstås utvecklingen framåt, skrattar Malte.

Skeppsviken siktar högt och har många projekten rullandes. Skeppsviken Bygg i Skövde arbetar för fullt med att färdigställa Skövdehem Arena. En multisportsarena placerat mitt i staden där föreningslivet är brinnande stort. Skeppsviken Bygg i Göteborg bygger i detta nu Universeums världsunika visualiseringslabb och visualiseringsdom. De har också flera pågående bostadsprojekt, bland annat projekt Ärlegatan, mitt i hjärtat av Majorna. Där även

Framtiden, hur kommer kommunikationen att se ut inom fastighetsbranschen?

– Jag hoppas att vi inom de närmsta två åren kan lyckas bryta praxis och så gott som standardisera digital kommunikation, oavsett om det gäller boendeinformation eller hyresavtal. I takt med att en ny generation kommer in på bostadsmarknaden kommer digital kommunikation krävas i en allt högre utsträckning, samtidigt som den äldre generationens krav på skriftliga och fysiska kommunikationsformer naturligt trappas ner, menar Malte.

Med en liten mer teknisk insyn fyller Max på med,

– Jag hoppas och tror att de system och tjänster som utvecklats och utvecklas kommer kunna kommunicera bättre mellan varandra. Detta gör att vi kan kommunicera bättre ut från alla våra system och till berörda parter. Vilket skulle leda till att kunden själv kan välja sin metod att ta emot kommunikationen, och vi skulle kunna välja metod för att kommunicera.

Skeppsviken ser framtiden som deras främsta inspirationskälla. Allt de gör handlar om att skapa en hållbar tillvaro för kommande generationer, vilket är något vi alla bör inspireras av.

– Det är dit vi är på väg och det är det som driver oss framåt, varje dag!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *