< Tillbaka till artiklar

Tornet bygger i enlighet med klimatomställningen

Vi är stolta att meddela att Picler är en del av projekt Tallbohov Electric Village av Tornet. 
Electric Village är ett pilotprojekt som ligger i framkant vad gäller energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Tornet verkar för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval. Tornet satsar på ett innovativt och hållbart byggande, i enlighet med den klimatomställning som krävs om målen i Parisavtalet och i Agenda 2030.
I projekt Tallbohov Järfälla håller framtidens boende på att växa fram med olika spjutspets lösningar vad gäller uppvärmning och hållbarhet. Bostädernas energi kommer från fjärrvärme, bergvärme och solenergi. Artificiell intelligens kommer att välja den energikälla som för tillfället ger minst klimatpåverkan. Området kommer alltså i stort sett att bli självförsörjande på energi. Husen skapas för att i framtiden kunna ha solceller även i fasaderna. Visionen är att delar, både teknik och arkitektur ska samspela för att minimera klimatavtryck.
Vi på Picler är mycket stolta över att vara en del av projekt där fokus på klimatavtrycken är allt. Picler fokuserar mycket på miljösmarta alternativ, och därmed våra digitala trapphustavlor. I dagsläget är projekteten under en pågående process och den första delen beräknas vara klar sommaren 2022. Men redan nu finns Piclers lösning på plats i Tornets studio, där delar av projekteket är uppbyggd för spekulanter.

– Tornet ligger med deras projekt Electric Village i framkant vad gäller digitalisering och ett klimatsmart boende. Jag är glad att få vara en del av detta projekt och ser fram mot att se slutresultatet, säger Mårten Jonsson, projektledare Picler.
Tack Tornet för ert fantastiska arbete. Vi hoppas att Tornet inspirerar fler byggföretag i landet att fokusera än mer på energieffektivt byggande och resurseffektiva produktval.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *