En av våra kunder som sagt hejdå till papperslappar och nu sprider information via digitala infodisplayer är fastighetsbolaget Diös.

Diös är det största privatägda fastighetsbolaget i norra Sverige med verksamheter från Falun i söder upp till Luleå i norr. Diös har valt att investera i digitala infodisplayer för att nu kunna sprida information på ett effektivt och modernt vis i sina olika fastigheter. 


I dagsläget har Diös 31 stycken aktiva skärmar som vi på Picler levererat, installerat och övervakar.Diös förvaltar olika typer av fastigheter är behovet av olika skärmar med olika design stort. Allt från stående informationsdisplayer i köpcentrum till trapphustavlor i fastigheter. Här har vi tillsammans format den bästa lösningen för varje skärm, både i val av hårdvara samt dess design, allt för att passa de olika syftena. 

Användandet av de digitala informationsskärmarna bidrar till känslan av Diös som ett fastighetsbolag i framkant med fokus på det digitala.