< Tillbaka till artiklar

Sigillet skriver ramavtal med Picler

Sigillet är ett Göteborgsbaserat, familjeägt, företag som har varit verksamt sedan 1981. Sigillet äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. På Sigillet arbetar de efter idéen att om deras kunder är nöjda, är de nöjda. De vill att deras kunder hittar en plats de kan kalla sitt hem och strävar alltid efter långsiktiga relationer i allt de gör. I dagsläget äger de fastigheter i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Helsingborg och Stockholm.
Sigillet har varit kund hos Picler i cirka ett års tid. De har i dagsläget digitala trapphustavlor i flertal hus i Göteborg. Strosar ni runt i centrum är chanserna stora att ni ser flera av Sigillets trapphustavlor lysa.
Picler har ett gott samarbete med Sigillet och där i spetsen, Emelie Lindström (t v i bild) som arbetar som förvaltningssamordnare på företaget.

– Vi har under det senaste året haft en mycket bra dialog med Sigillet kring hur vi tillsammans ska skapa ett digitalt informationsflöde till deras hyresgäster. Tillsammans har vi byggt layouter och anpassat lösningen till deras fastigheter. Sigillet passar perfekt in i ramen för hur vi tycker att ett fastighetsbolag ska arbeta med digital informationsspridning, säger Dan Boethius VD på Picler AB (t h i bild).

Vi träffar Emelie i samband med avtalsskrivningen och pratar om deras sätt att använda de digitala trapphustavlorna och hur kommunikationen till hyresgästerna var innan.

Hur spred ni information innan Picler kom in i bilden?

– Vi har arbetat med traditionella pappersanslag i trapphusen. I första hand har vi skickat information via mejl till våra hyresgäster alternativt brev om digitala kommunikationskanaler ej varit ett alternativ.

För cirka ett år sedan valde ni att bli kund hos Picler, varför?

– Vi tycker att Picler har en bra produkt som passar i våra trapphus. Mjukvaran är lättanvänd och smidig när vi vill uppdatera information eller viktiga meddelanden till våra hyresgäster. Vi ser det som ett viktigt steg i att förbättra vår information till våra hyresgäster.

Hur ser ni på framtiden med ett fortsatt arbete med de digitala trapphustavlorna?

– Vi tror att det kommer ge oss goda möjligheter att vara snabbare i vår kommunikation och kommer vara ett självklart sätt för oss att sprida den information vi behöver.

Sist men inte minst, hur har responsen varit från kunder och förvaltare/fastighetsskötare?

– Än så länge väldigt positiv, vi når alla hyresgäster oavsett om de har mejl eller ej. Våra fastighetsskötare uppskattar att de kan fokusera på våra hyresgäster och fastigheter istället för att lägga tid på att skriva ut och sätta upp lappar. Förvaltarna uppskattar att man har en bättre kontroll på vilken information som visas i fastigheterna.

Härliga ord från Sigillet. Tack Emelie Lindström och Sigillet för ert fortsatta förtroende i ytterligare 5 år framåt.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *